Medberoendebloggen

Detta är ett program för dig som vill göra en förändring på djupet. Jag följer dig under ett år och om du gör din del av jobbet kan jag garantera dig en förändring, som innebär en ny frihet, där du går ifrån att vara styrd...

Öppna och slutna familjesystem, speglingar Frågor: 1: Är verkligen alla som växer upp i den dysfunktionella familjen påverkade? 2: Måste jag välja en roll? 3: Hur vet jag om jag vuxit upp i den dysfunktionella familjen?...

Medberoende, problematisering kring medberoende Det första av 18 kortfilmer om boken Res Dig! Läk ditt medberoende. Vi följer de 18 kapitlen i boken, ett nytt kapitel varje vecka. Skicka gärna in frågor till info@nyasteget.se om kapitel i boken. Nästa vecka pratar vi om Öppna och Slutna familjesystem Frågor: 1. Hur...

Under 18-veckor kommer jag att gå igenom boken Res Dig! Läk ditt medberoende. Jag kommer att summera varje kapitel och svara på frågor som jag har fått ifrån läsare och klienter genom åren. Det vore väldigt roligt om du vill hänga på och jag blir glad och...