Har du fastnat i ett medberoende?

Hur stor del av ditt liv styrs av andras åsikter,
känslor och handlingar?

Har du behov av att kontrollera andra eller dig själv?
Säger du Ja när du menar Nej?
Har du svårt att be om hjälp?
Läk ditt medberoende.

Tre dagars Workshop!

3 dagars workshop/utbildning i metoden ”Res dig! – Läk ditt medberoende”

Hur stor del av ditt liv styrs av andras åsikter?
Hur stor del av ditt liv är marknadsföring?
Vilken del av ditt liv är du?

En workshop som sträcker sig över 3 dagar och har ett fokus på process. Metoden ”Res Dig” är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt kan användas i arbetet med medberoende. Du jobbar med att kartlägga din egen relation till medberoendeproblematiken.
Med denna metod får du verktyg för att kunna lägga det gamla bakom dig, försonas med dig själv och de omkring dig, för att du kan gå vidare friare och gladare.
Rekommenderas att du har läst boken ”Res dig” innan, få att snabbt komma in i processen.

Augusti:

13 – 3 dgr workshop Livered kursgård

26 – 30 Terapeut-utbildning

 

September:

3-5 – 3 dgr workshop Sthlm

7 – påfyllningsdag, steg 1, Sthlm

8 – påfyllningsdag, Steg 2 (advanced), Sthlm

 

Oktober:

1-3 – 3 dgr Workshop Malmö

8-10 – 3 dgr Workshop Livered kursgård, Västergötland

 

Res dig – bok

Boken ”Res Dig! – Läk ditt medberoende” är en bok om medberoende som beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Boken finns nu även på engelska.

Hantera medberoende – E-terapi i tio steg

Är du omvärldsstyrd? Styrs ditt liv av hur någon annan tänker, känner och handlar? Då kanske du lider av medberoende.
Nya Steget via Lifecap har en lösning. Vi har sett upprepade gånger hur väl det fungerar. Skillnaden mellan ett liv som medberoende och ett liv med friska relationer är obeskrivlig. Vill du göra den resan är Madeleine Swartz definitivt den bästa reseledaren.

”Jag är inte ansvarig för den programmering jag fick i barndomen. Men som vuxen har jag ett hundra procent ansvar för att göra någonting åt…”

Läk ditt medberoende. Nya Steget via Lifecap har en lösning. Vi har sett upprepade gånger hur väl det fungerar. Skillnaden mellan ett liv som medberoende och ett liv med friska relationer är obeskrivlig. Vill du göra den resan är Madeleine Swartz definitivt den bästa reseledaren.

Vill du verkligen lyckas med din egen process, bli speglad, lyfta på skuld och skamlocket och landa i dina egna värderingar som skall utgöra din nya kompass?

Då kan du enkelt lägga till 5 eller 10 timmars samtal på Skype/Facetime. De kan även delas upp i halvtimmar. Det kommer stor skillnad i resultatet om du får spegling och handledning genom de tyngre avsnitten.

Läs mer här

Madeleine Swartz

Madeleine Swartz som driver Nya Steget, är certifierad alkohol och drogterapeut, energiterapeut, 12-stegsterapeut, certifierad handledare i sorgbearbetning.