Anhörigpaket kommuner

Hur kan de anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa bli en resurs istället för en belastning?

Utmattningssyndrom är idag den enskilt största sjukskrivningsdiagnosen, större än alla cancerformer tillsammans.

  • Det finns i Sverige 300 000 personer som är alkoholberoende, lägg till de som missbrukar narkotika, läkemedel och spel. Ofta handlar det om ett korsberoende.
  • 700 000 personer som har ett riskbruk
  • Kring varje beroendeperson finns minst 4-6 anhöriga
  • 8 av 10 som har diagnosen utmattningssyndrom är anhöriga/medberoende

Nya Steget jobbar för att synliggöra och hjälpa personer till ett bättre mående, så att de blir en resurs både för sig själva, den beroende och för samhället. Vi vet idag att alla i det dysfunktionella familjesystemet far illa.

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och ett enkelt och tydligt program/koncept att följa för att jobba med dessa anhöriga. Uppbyggt i sex steg/träffar, komplett material med filmer, övningar och studiematerial.

Madeleine Swartz har skrivit en bok bok ”Res dig! Läk ditt medberoende” som fokuserar på att förstå problematiken kring uppväxten i en familj med riskbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Boken har sålt i 3000 ex och finns idag på många terapeututbildningar, behandlingshem, kommuner och företag.

Den penetrerar de djupgående mönster som uppstår i den dysfunktionella familjen och hur barnen tar med sig sina copingstrategier in i vuxenlivet, i alla sina relationer. Inte minst på arbetsplatsen. Det är sällan arbetsplatsen är det egentliga problemet utan hur dessa personer hanterar stress.

Nya Steget erbjuder:

  • att komma ut till er på kommunen, arbeta på plats med personalen/medarbetarna med workshops och konkreta lösningar enligt ett utprövat program som Nya Steget har jobbat med i 10 år
  • Nya Steget utbildar även handledare i programmet ”Anhörigprogram”

Nya Steget har sedan 2011 samarbetat med ett flertal företagshälsovårder, företag och kommuner när det gäller rehabilitering kring riskbruk, beroende och medberoende (anhörigproblematik).

Nya Stegets mål är att få människor att ta ansvar för och leda sig själva.

Välkommen att kontakta Madeleine Swartz här.

Madeleine Swartz

Nya Steget

info@nyasteget.se

+46 730 63 68 00