Tjänster

NS_logo_186 ny

Produkter och tjänster på Nya Steget


Medberoende är på många sätt ett större problem än missbruk då det drabbar så många fler. Runt varje missbrukare finns det oftast 4–6 personer som är drabbade, men det är nästan alltid bara missbrukaren som får hjälp. De flesta som växer upp med missbruk eller dysfunktionella mönster i familjen får traumaliknande problem som behöver hanteras. Personer med obearbetad medberoendeproblematik dyker ofta upp i vården när skadorna manifesterar sig fysiskt i form av stress, oro, ångest, utmattningssyndrom eller psykosomatiska symptom. ”Res dig” är en bok som på djupet beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Boken ger dig verktyg för hur du kan lägga ditt pussel och förstå dig själv och därmed komma ur ditt medberoende. Boken visar vägen för hur du kan läka ditt medberoende genom medvetenhet, handling och utveckling. Den visar vägen till försoning och förlåtelse och hur det är möjligt att gå vidare trots djupa sår och trasiga relationer.

Produkter

Pris: 270 kr, varav 10 kr går till stiftelsen Trygga Barnen.
Köp boken här.

  • E-terapi för medberoende

10 sessioner på nätet som innehåller skriftligt material, videoinspelning, ljudinspelning och uppgifter till varje session. Du har tillgång till materialet under 6 månader. Pris 2495 kr inkl moms.

Det går nu även att få tillgång till en terapeut som coachar dig vid behov i e-terapin. Läs mer om e-terapi för medberoende.

  • 3 dagars workshop 

En intensivutbildning om medberoende, där du får en omfattande kunskap och djupa processer under 3 hela dagar. Styrs ditt liv av andra, påverkas du lite för mycket av vad andra tycker, tänker och känner. Sitter du fast i en relation eller ett jobb där du inte utvecklas eller får plats?

Nu är det dags att ta nya friska tag med att göra upp det förflutna, det är först när vi har bearbetat och försonats som vi har möjlighet att gå fria från gamla mönster som håller oss fast.

Teori varvas med övningar och du får läxa på kvällarna för att kunna vara i process och därmed utveckling. Under de 3 dagarna kommer vi att ta upp medberoendets mönster och hur det påverkar våra liv, roller i familjen, värderingar, sex och medberoende, skam och skuld, våra strategier och offerroller.

Det skrivs och pratas mer och mer om anhörig/medberoende problematik, vilket är glädjande. Många människor mår dåligt och förstår inte alltid varför. Det är inte alltid man kopplar det till sin uppväxt där det har funnits missbruk eller att man kanske själv lever med eller nära en person med missbruksproblem.

Utbildningen är byggd på Nya Stegets nya metodbok Res dig, som ingår i priset. Rekommenderas att du har läst boken innan för att få ut mer av denna intensiva utbildning. Pris 4900 kr + moms.

  • Certifieringsutbildning i medberoende enligt metoden Res dig!

För dig som i ditt arbete möter människor som har ett medberoende. Denna utbildning riktar sig till terapeuter, coacher, socialarbetare. Du får utbildning i metoden Res Dig, som är ett komplett studiematerial för att arbeta med sitt medberoende på djupet. Ingår bok, studiematerial, handledarmanual, e-terapi i 10 sessioner, föreläsningsmaterial. 5 dagars utbildning som är uppdelad i 3 + 2 dagar.

Du får ett omfattande arbetsmaterial så att du enkelt kan leda andra genom metoden, enskilt eller i grupp. Det är lätt att arbeta på distans med e-terapin via t ex Skype. Du blir tränad i att använda materialet som kan tillämpas i många olika sammanhang. Metoden ger dig en djup förståelse för begreppet medberoende och dess djupgående mönster. För Certifiering krävs att man har coachat minst 3 personer eller en mindre grupp genom metoden. Du kommer även att ha tillgång till webbinarier 2 gånger/månad där det finns möjlighet att ställa frågor kring studiematerialet.

Pris 14 400 kr + moms för företag

  • 5 dagar intensivkurs i processform (Res dig vecka)

5 dagar djupgående gruppterapi. Här får du möjlighet att fördjupa dig i arbetet med dig själv. Kartlägga beteenden, strategier och värderingar för att identifiera vilka mönster som inte längre gynnar dig. Att förstå sig själv, var du kommer ifrån och vem du är möjliggör nya val som gynnar dig bättre. Hur ska jag veta vad jag vill om jag inte vet vem jag är. Du arbetar på djupet med dig själv, vi tittar på roller i familjen, värderingar, skam, skuld, sex och vilka mekanismer som styr oss på ett omedvetet plan.

Vill du gå ifrån omedvetenhet till medvetenhet, längtar du efter dig själv, då är detta en vecka för dig. Du blir bemött med kärlek och respekt och ingen kommer att pressa dig mer än du själv vill.

Kursen är i internatform för att vi ska kunna ta hand om de processer som uppstår. Denna ”Res dig” är belägen till Livereds herrgård (466 00 Sollebrunn), som ligger mellan Alingsås och Trollhättan, 50 minuter med bil från Göteborg. Incheckning tisdag em/kväll och kl 20.00 drar kursen igång, avslut söndag kl 15.00.

Pris 17 500 kr + moms för företag. I priset ingår kursen med minst 2 terapeuter, material + kost och logi samt en uppföljning i form av webbinarier 2 gånger/månad där det finns möjlighet att ställa frågor kring studiematerialet.

  • 2 dagar fördjupning

För dig som har gått 3 dagar workshop, 10 veckors grupputbildning eller ”Res dig” vecka. Pris 2900 kr + moms.

  • Föreläsning 

Maila för mer information. Pris från 10 000 kr + moms.

  •  Anpassad workshop (på begäran)

Maila för mer information.

Enskilda program

  • 1-5 dagars Res dig på kursgården i Västergötland

Har du fastnat i ett medberoende, styrs ditt liv utifrån någon annans känslor, tankar och handlingar? Vill du komma ur ditt medberoende? Är du beredd att utmana dig i att förlåta, försonas med dig själv och gå vidare? Du kommer att arbeta med ditt medberoende utifrån metoden Res dig, och blir ordentligt utmanad i att våga titta på dina strategier och beteendemönster. Du får ett omfattande material och en djup kunskap i ämnet medberoende. Enskilda samtal 2 x 1.5 tim/dag, arbetsuppgifter som du arbetar med med på egen hand.

Du får möjlighet att under 1-5 dagar fördjupa dig i dig själv, i en fantastisk miljö. Kontakta Nyasteget för mer information.