Om oss

Nya Steget jobbar för att synliggöra och hjälpa personer till ett bättre mående, så att de blir en resurs både för sig själva, den som beroendeproblematik eller psykisk ohälsa och för samhället.

Vi fokuserar framförallt på de som vuxit upp med eller lever med en person som utvecklat ett missbruk, beroende, medberoende eller har psykisk ohälsa.

Vi vet idag att alla i det dysfunktionella familjesystemet far illa.

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och ett enkelt och tydligt program/koncept att följa för att jobba med dessa anhöriga. Uppbyggt i sex steg/träffar, komplett material med filmer, övningar och studiematerial.

Nya Steget startades av mig, Madeleine Swartz, 2011, och har genom åren mer och mer koncentrerats till anhörigproblematik/medberoende kopplat till beroende och psykiskt ohälsa.

År 2000 tvingades jag lämna mitt gamla liv för att helt enkelt överleva.

Åren därefter innebar stora förändringar, både fysiskt och psykiskt.  Därför vet jag att allting är möjligt, och jag vet idag att jag kan hjälpa andra genom mina erfarenheter.

Ur mina egna insikter har jag byggt på med de formella utbildningar som krävs för att hjälpa andra att göra sin förändring.

Jag har träffat tusentals människor som har mått dåligt, genom alla dessa personer har jag kunnat testa mina teorier och kunskap och lärt mig ofantligt mycket. När det gäller att läka är min övertygelse att vi först behöver förstå hur vi fungerar. Lägga pusslet av oss själva. Jag vet också att var och en av oss är experten på oss själva. Vi behöver bara förstå, komma i kontakt med och lita på den medfödda begåvningen.

Jag tror på ledarfilosofin där jag själv går före och visar vägen. Att hjälpa och uppmuntra andra att hitta sin väg, sitt recept på hur deras liv ska levas. Vi behöver alla hitta vår egen lösning och ta ansvar för det som är bäst för oss.

Idag går jag med lättare steg än någonsin, beroende på att jag har gjort upp med min historia, som begränsade mig, och läkt de förluster som hållit mig tillbaka. Det går att försonas med sin historia!

År 2015 kom boken ”Res dig! Läk ditt medberoende”. Boken utgör grunden för metoden ”Res Dig” som tillsammans med ett omfattande studiematerial ger klienter/patienter en möjlighet att på djupet arbeta med sitt medberoende; vilket innefattar identifiering, coping strategier, skam, skuld, roller i familjekonstellationen, gränssättning, värderingar och verktyg för att förändra sina reaktionsmönster och därmed kunna göra andra val. Metoden är en blandning av psykoterapi, schematerapi och KBT. Det vill säga, klienten/patienten jobbar både bakåt och framåt.

Idag finns boken ”Res Dig” på svenska och engelska.

Jag har arbetat med rehabilitering sedan 2006, riskbruk, skadligt bruk, beroende, medberoende och sorgbearbetning. Som lärare, terapeut och coach med kommuner,företag och privat, i grupp och enskilt. Nya Steget samarbetar med en rad behandlingshem, kommuner och utbildningar kring beroende och medberoende. Medverkar även i ett forskningsprojekt kring Medberoende, som leds av Professor Fred Nyberg.

Är certifierad alkohol och drogterapeut, energiterapeut, 12-stegsterapeut, certifierad handledare i sorgbearbetning och expert inom medberoende.

Nya Steget driver sedan 3 år en kursgård i hjärtat av Västergötland, där det finns fantastiska möjligheter att hålla workshops, kurser och utbildningar.

Livered (kursgården) är också numera min boplats, där jag slutit cirkeln av min historia. Här har jag även upplevt mina bästa och värsta stunder i livet. Tack vare att jag kunnat göra upp med min historia och mitt familjeträd, lever jag ett underbart liv här, omgiven av familj, djur och natur. Jag har hittat hem och vill gärna dela det med dig!

Medberoende har vi med oss ifrån barnsben, det handlar om dysfunktionella mönster som vi lär oss i ursprungsfamiljen. Våra mönster och beteenden tar vi sedan med oss in i vuxenlivet. Har vi t ex vuxit upp i ett hem med missbruk, våld, fysisk eller psykisk misshandel är risken stor att vi själva utvecklar dessa beteenden eller går in i ett medbereoende till en person som har dessa mönster. Vi attraheras av det vi känner igen. 

Vilka mekanismer styr ditt liv? När vi blir mer medvetna om vad som styr våra, känslor, tankar, beslut och reaktionsmönster så kan vi ändra kroppens intelligens och hur den ska reagera.

När de gamla felprogrammeringarna styr oss blir våra handlingar ofta begränsade och tagna utifrån rädsla.

Följ Madeleine på Instagram