Från sjukskrivning till resurs

Har du råd att ha anställda som blir sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är idag den enskilt största sjukskrivningsdiagnosen, större än alla cancerformer tillsammans.

  • Det finns i Sverige 300 000 personer som är alkoholberoende, lägg till de som missbrukar narkotika, läkemedel och spel. Ofta handlar det om ett korsberoende.
  • 700 000 personer som har ett riskbruk
  • Kring varje beroendeperson finns minst 4-6 anhöriga
  • 8 av 10 som har diagnosen utmattningssyndrom är anhöriga/medberoende

Nya Steget jobbar idag aktivt för att förebygga och skapa tillgång, istället för sjukskrivning. Så att dessa medarbetare blir en resurs både för sig själva, den beroende och för arbetsplatsen.

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och ett enkelt och tydligt program/koncept att följa för att jobba med dessa medarbetare. Uppbyggt i sex steg/träffar, komplett material med filmer, övningar och studiematerial.

Nya Steget har sedan 2011 samarbetat med ett flertal företagshälsovårder, företag och kommuner när det gäller rehabilitering kring riskbruk, beroende och medberoende (anhörigproblematik).

Madeleine Swartz har skrivit en bok bok ”Res dig! Läk ditt medberoende” som fokuserar på att förstå problematiken kring uppväxten i en familj med riskbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Boken har sålt i 3000 ex och finns idag på många terapeututbildningar, behandlingshem, kommuner och företag.

Den penetrerar de djupgående mönster som uppstår i den dysfunktionella familjen och hur barnen tar med sig sina copingstrategier in i vuxenlivet, i alla sina relationer. Inte minst på arbetsplatsen. Det är sällan arbetsplatsen är det egentliga problemet utan hur dessa personer hanterar stress, gränssättning, konflikter och förväntningar. Människor som växer upp i det dysfunktionella familjesystemet lider av dålig självkänsla och har en stark tendens att överprestera och tillslut bränna ut sig eller underprestera och straffa ut sig ifrån arbetsplatsen.

Vi skräddarsyr lösningen för ert företag:

  • att komma ut på arbetsplatsen, arbeta på plats med personalen/medarbetarna med workshops och konkreta lösningar enligt ett utprövat program som NyaSteget har jobbat med i 10 år
  • NyaSteget utbildar även handledare i programmet ”Från sjukskrivning till resurs”

Nya Stegets mål är att få människor att ta ansvar för och leda sig själva.

Välkommen att kontakta Madeleine Swartz här.

Madeleine Swartz

Nya Steget

info@nyasteget.se

+46 730 63 68 00

Sjukskrivning kostar miljarder varje år, vad kostar det ditt företag?

Vi vet idag att alla i det dysfunktionella familjesystemet far illa. Det har i alla forskningsstudier fram tills idag endast gjorts studier om utmattningssyndrom kopplat till arbetet. Men vi vet idag att minst 8 av 10 som får diagnosen utmattningssyndrom har vuxit upp med riskbruk, beroende, våld eller psykisk ohälsa. Det vill säga dessa personer har vuxit upp i ett dysfunktionellt familjesystem. Alla barn som växer upp i den dysfunktionella familjen lär sig tidigt att överanpassa sig. De blir i vuxenlivet den duktiga flickan/pojken, har svårt att sätta gränser, är konflikträdda och tenderar till att alltid överprestera i rädsla att inte göra tillräckligt. Dessa personer lever i en överhängande risk för att hamna i utmattningssyndrom.