Föreläsningar

Medberoende och mer kunskap på några timmar?

Utmattningssyndrom och medberoende?

Medberoende, finns det?

Varför blir vi utbrända?

Skillnaden mellan medmänniska och medberoende?

 

Vi erbjuder anpassade och interaktiva föreläsningar inom våra specialområden:

Stress, utmattningssyndrom, ångest, medberoende, psykisk ohälsa, beroende, skam, skuld, gränssättning, ansvar, värderingar, kontrollbehov, inre ledarskap, förlåtelse och försoning.

 

Exempel på föreläsningar:

Hur påverkar det oss att växa upp med psykisk ohälsa och/eller beroende?

Vi låter vår historia  styra vår nutid och framtid.

Jagets tillblivelse – Att gå ifrån att vara omvärldstyrd och Jag-svag till att bli Jag-stark (inre ledarskap)

Tid, handling och disciplin skapar beteendeförändringar

Ranking – Linking, att gå ifrån dömande till acceptans och värderad riktning

Hör av dig till info@nyasteget.se eller ring Madeleine Swartz på 0730-636800 så hittar vi den bästa lösningen för er. Föreläsningarna ovan går att genomföra som halvdagars workshops också. Då arbetar deltagarna i grupper utifrån ett givet material.

Föreläsning till den som arbetar med – Människor (socialarbetare, vården, skolor)

En interaktiv föreläsning / workshop som sträcker sig över några timmar och har ett fokus på process. Vi beskriver metoden ”Res Dig” som är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt kan användas i arbetet med medberoende. Madeleine kartlägger och fördjupar kring medberoende-problematiken. Hon beskriver den metod som ger:

  • En introduktion till förståelse av medberoende som förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, medarbetares ansvar och skyldighet.
  • Hur blir jag en bättre medmänniska.
  • Att vara personlig men inte privat.
  • Hur du inte tar med dig jobbet hem.
  • Djupare förståelse för hur ett beroende påverkar omgivning.

Föreläsning till den som ÄR medberoende

En föreläsning / workshop som sträcker sig över några timmar och har ett fokus på process. Vi beskriver metoden ”Res Dig” som är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt kan användas i arbetet med medberoende. Madeleine kartlägger och fördjupar kring medberoende-problematiken.
Hon beskriver den metod som ger insikter till:

  • Identifiera ett medberoende
  • Hur du kan förändra din situation genom att bli medveten om dina tankar, känslor och handlingar.
  • Vad din historia har att göra med dina val idag.
  • Hur du kan göra nya val som gynnar dig bättre.
  • Verktyg för att kunna lägga det gamla bakom dig, försonas med dig själv och de omkring dig, så att du kan gå vidare friare och gladare.