Pressbilder

Bilder för nedladdning 330 dpi, klicka på bilden för att ladda ned den.

Vid publicering ange fotografens namn. Fotograf Minna Wallin 2019.