Medberoendebloggen

Öppna och slutna familjesystem, speglingar Frågor: 1: Är verkligen alla som växer upp i den dysfunktionella familjen påverkade? 2: Måste jag välja en roll? 3: Hur vet jag om jag vuxit upp i den dysfunktionella familjen?...

Medberoende, problematisering kring medberoende Det första av 18 kortfilmer om boken Res Dig! Läk ditt medberoende. Vi följer de 18 kapitlen i boken, ett nytt kapitel varje vecka. Skicka gärna in frågor till info@nyasteget.se om kapitel i boken. Nästa vecka pratar vi om Öppna och Slutna familjesystem Frågor: 1. Hur...

Under 18-veckor kommer jag att gå igenom boken Res Dig! Läk ditt medberoende. Jag kommer att summera varje kapitel och svara på frågor som jag har fått ifrån läsare och klienter genom åren. Det vore väldigt roligt om du vill hänga på och jag blir glad och...

Bearbeta ditt känslomässiga bagage och ge utrymme för sunda relationer En inspirerande föreläsning om hur vi kan bearbeta våra förluster och läka våra relationer. Madeleine Swartz beroende och medberoendeterapeut och författare till boken ”Läk ditt medberoende” och Susanne Nilsson specialiserad i sorgbearbetning, från barn till vuxen, berättar under kvällen...