18 v – Kapitel 2 – RES DIG! LÄK DITT MEDBEROENDE

18 v – Kapitel 2 – RES DIG! LÄK DITT MEDBEROENDE

Öppna och slutna familjesystem, speglingar

Frågor:

1: Är verkligen alla som växer upp i den dysfunktionella familjen påverkade?

2: Måste jag välja en roll?

3: Hur vet jag om jag vuxit upp i den dysfunktionella familjen?

Madeleine
madeleine@nyasteget.se