Blog

Öppna och slutna familjesystem, speglingar Frågor: 1: Är verkligen alla som växer upp i den dysfunktionella familjen påverkade? 2: Måste jag välja en roll? 3: Hur vet jag om jag vuxit upp i den dysfunktionella familjen?...

Medberoende, problematisering kring medberoende Det första av 18 kortfilmer om boken Res Dig! Läk ditt medberoende. Vi följer de 18 kapitlen i boken, ett nytt kapitel varje vecka. Skicka gärna in frågor till info@nyasteget.se om kapitel i boken. Nästa vecka pratar vi om Öppna och Slutna familjesystem Frågor: 1. Hur...

Under 18-veckor kommer jag att gå igenom boken Res Dig! Läk ditt medberoende. Jag kommer att summera varje kapitel och svara på frågor som jag har fått ifrån läsare och klienter genom åren. Det vore väldigt roligt om du vill hänga på och jag blir glad och...

18 års nykterhet är kanske inte så mycket att fira, men för mig höll alkoholen på att ta livet av mig och sänka min familj. Min exman Johannes (far till mina barn) dog i sjukdomen alkoholism i juli och som vi vet, så är han...

Beteenden och och gamla programmeringar sitter djupt i oss och präglas tidigt, därför är det av stor vikt att lägga sitt pussel, en bit i taget, för att förstå bilden av sig själv. Vad har präglat och format mig. Vi vet att våra grundvärderingar sätts...

Hur stor del av ditt liv styrs av andras åsikter? Hur stor del av ditt liv är marknadsföring? Vilken del av ditt liv är du?   Kursbeskrivning En workshop som sträcker sig över 3 dagar och har ett fokus på process. Metoden ”Res Dig” är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt...