18 v – Kapitel 1 – RES DIG! LÄK DITT MEDBEROENDE

18 v – Kapitel 1 – RES DIG! LÄK DITT MEDBEROENDE

  1. Medberoende, problematisering kring medberoende
Det första av 18 kortfilmer om boken Res Dig! Läk ditt medberoende.
Vi följer de 18 kapitlen i boken, ett nytt kapitel varje vecka.
Skicka gärna in frågor till info@nyasteget.se om kapitel i boken.
Nästa vecka pratar vi om Öppna och Slutna familjesystem
Frågor:
1. Hur vet jag om jag är medberoende?
2. Vad menar du med sjukdomsvinster?
3. Måste jag lämna min relation?
Madeleine
madeleine@nyasteget.se