18 v – Kapitel 6 Medberoendets triangel – Res dig! Läk ditt medberoende

18 v – Kapitel 6 Medberoendets triangel – Res dig! Läk ditt medberoende

Uppgifter:

1. Hur, när, varför hjälper/fixar du?

2. Vad är dina förväntningar när du hjälper?

3. Skriv ner 3 situationer när och hur du agerar ut i förföljarrollen?

Madeleine
madeleine@nyasteget.se