Medberoende

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en människa som lever tillsammans med en person som har dysfunktionella mönster. Den andra människan kan vara ett barn, en vuxen, en älskare, en make, maka, en bror, syster, farförälder, förälder, en patient eller vän. Efterhand som medberoende...

Vårt medberoende utgörs av osynliga krokar som hugger tag i någon annans krokar.Krokarna består av känslomässiga sår, i form av obekräftade känslor eller negativaupplevelser ifrån barndomen. Vi krokar i någon som vi tror kan lindra våra sår ochdet fungerar till att börja med, vi känner...