Vem är medberoende?

Vem är medberoende?

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en människa som lever tillsammans med en person som har dysfunktionella mönster. Den andra människan kan vara ett barn, en vuxen, en älskare, en make, maka, en bror, syster, farförälder, förälder, en patient eller vän. Efterhand som medberoende har börjat bli ett mer känt begrepp, har det blivit synligt att allt fler människor utvecklat ett medberoende. Personer med medberoende kan vara:

  •  Vuxna barn till alkoholister, narkomaner och människor med psykiska sjukdomar.
  •  Partners eller anhöriga till personer med missbruk.
  •  Människor med förhållande till kroniskt sjuka personer.
  •  Föräldrar till barn med beteendestörningar eller missbruk.
  •  Personer med förhållande till oansvariga människor.
  •  Yrkesfolk såsom sjuksköterskor, socialarbetare och andra inom vårdyrken.
  •  Även missbrukare i tillfrisknande märker att de är medberoende och många gånger varit det långt innan de blev kemiskt beroende.

En medberoende person som bryter upp ur en relation, söker sig oftast till en ny problemperson att ta hand om, om man inte blir medveten och därmed ändrar sitt beteendemönster.

Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är missbrukare i hopp om att kunna hjälpa, en del lär sig detta beteende redan som barn medan andra lär sig det senare i livet. Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande: De styrs av andras känslor, tankar och handlingar, de känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överreagerar känslomässigt, tror att deras beteende är andra människors fel.

Den medberoende tenderar att komma från problemfyllda eller dåligt fungerande familjer, detta förnekas dock ofta. De avfärdar komplimanger och beröm. Ofta är den medberoende rädd för att bli avvisad och tror innerst inne att hon inte duger. Det är vanligt att de känner sig som ett offer. Många gånger försöker de bevisa att de duger och ett sätt att göra detta för sig själv och andra är att vara behövda.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se