Medberoendets känslomässiga underströmmar

Medberoendets känslomässiga underströmmar

Vårt medberoende utgörs av osynliga krokar som hugger tag i någon annans krokar.

Krokarna består av känslomässiga sår, i form av obekräftade känslor eller negativa

upplevelser ifrån barndomen. Vi krokar i någon som vi tror kan lindra våra sår och

det fungerar till att börja med, vi känner oss mer hela när den andre ”helar” oss,

men efterhand blir relationen mer och mer dysfunktionell. Vi krokar också i det som

är bekant, har vi vuxit upp med dysfunktionella mönster, brister i känslolivet och

avsaknad av kompass kommer vi ganska självklart att kroka i någon med samma typ

av brister, vi attraherar och attraheras av det vi känner igen. Ganska logiskt faktiskt

när man tänker efter.

 

Vi önskar att vår nya partner, vår nya familj ska läka våra sår vi fick i vår barndom,

så att vi kan känna oss hela, sedda, bekräftade, så att vi inte längre ska känna oss

ensamma, övergivna och osynliga.

Tags:
Madeleine
madeleine@nyasteget.se