kontrollbehov Tag

Har du ett kontrollbehov som stökar till det för dig? Vad är vårt behov av att kontrollera? Kontrollen är en illusion....

Omgivningens förväntningar och samhällets snabba tempo drabbar de som är medberoende extra hårt.Det är många arbetsgivares dröm att ha en medberoende som medarbetare, hon/han säger aldrig nej, ställer alltid upp. Är den som säger ja fast hon/han menar nej, tar det där extra passet som...