kontroll Tag

Har du ett kontrollbehov som stökar till det för dig? Vad är vårt behov av att kontrollera? Kontrollen är en illusion....