Smärtkroppen

Smärtkroppen

När smärtkroppen växer sig starkare, tar fäste i mage, solarplexus och bröstkorgen, övergår till ångest som nästan blir outhärdlig. Ja, då vet jag att egot har växt sig starkt, tankarna och känslorna tar över min kropp och hjärna och får mig att agera på de mest ologiska och ofta destruktiva sätt. Jag behöver ett motgift och tänker på Eckhart Tolle ”Du är inte dina tankar, du är inte dina känslor”, det är en produkt av felkopplingar i din hårddisk.

Följ känslan eller tanken och fråga dig varför blir jag så attackerad? Varför blir jag så upprörd? Hur gammal känner jag mig? Vad hände då? Gå in i känslan, vad handlar detta egentligen om? Det jag brukar hitta är känslor av övergivenhet, utanförskap, skam, skuld, obekräftade känslor och handlingar. Vad hittar du?

När smärtkroppen tar över är det lätt att agera ut i destruktiva mönster, antingen mot sig själv eller någon annan. Det kan vara i form av alkohol, droger, mat/socker, shopping, spel, sex, ilska, självskadebeteende, allt vi kan hitta på för att förflytta eller döva smärtan som smärtkroppen sänder ut.

Min erfarenhet är att högkänsliga personer har en större smärtkropp och dominerar mer än nödvändigt. Att skapa sig en medvetenhet om sina reaktionsmönster är ett bra steg till att inte låta sig styras av negativa tankar och känslor, steg två är att inte agera på dem utan ”surfa” igenom vågen av smärta och undersöka vad som finns under. Undvik den inte, fly inte ifrån smärtan, då kommer den garanterat tillbaka strax eller vid ett senare tillfälle.

Utmaningen blir att undersöka smärtkroppen när den dyker upp. Lycka till!

 

Madeleine
madeleineswartz@nyasteget.se