#Metoo och medberoende

#Metoo och medberoende

#Metoo och medberoende

Hela metoo rörelsen vittnar om hur utbrett medberoendeproblematiken är i samhället. Hur vi har tvingats till tystnad, tryckt undan den egna rösten i rädsla för att inte få ha kvar positionen, på jobbet, i kärleksrelationen, i familjen, ja i hela det sociala spelet. Det är egentligen helt obegripligt att vi 2018 inte har kommit längre i vår kommunikation och medmänsklighet.

Det visar hur starkt vi drivs av skam och skuld och låter den vara vår kompass i viktiga beslut i livet. Rädslan för att inte bli omtyckt, accepterad och få tillhöra driver oss till att vara tysta.

När ska vi sluta säga Ja när vi menar Nej, att börja lyssna till den lilla rösten längst in som längtar efter mer utrymme och plats. Rösten som får oss att blomstra och bli kreativa om vi vågar släppa fram den.

Hur är det möjligt att vi styrs av så hårt av vår omgivning när vi lever i dagens globalisering och har möjlighet till att kommunicera så enkelt över gränserna.

Vi har alla rätt till vår egen röst, den är varken mer eller mindre än någon annans. När ska vi fokusera på att mötas istället för att ständigt vara i jämförelse med andra? Vi rankar oss under eller över i mötet med andra på grund av osäkerhet och dålig självkänsla.

Bara för dig, ta ansvar för dig själv och skruva upp volymen på den inre rösten och låt den komma till tals.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se