Kroppen är hjärnan

Kroppen är hjärnan

Vilka mekanismer styr ditt liv? När vi blir mer medvetna om vad som styr våra, känslor, tankar, beslut och reaktionsmönster så kan vi ändra kroppens intelligens och hur den ska reagera.

Åren av egen utveckling och reparationsarbete har/är oerhört lärorika, det som blir alltmer tydligt är att det tar tid, mycket tid att förstå de komplexa strukturerna och att laga dem, intellektuellt och känslomässigt och förhoppningsvis även själsligt. Det som också är alltför tydligt är de ständiga ”återfallen” i gamla beteenden och känslor. Det finns en del bra tekniker för att minska tiden och frekvensen av ”återfallen” och en mycket effektiv metod är att göra en daglig inventering:

  1. Vad har varit bra idag?
  2. Vad har varit mindre bra? Av det som var mindre bra, vilket var min del?’
  3. Vad är jag tacksam över?

Att göra denna enkla övning några minuter varje kväll ger en snabb insikt i hur ofta jag upprepar samma mönster och går i ”fällan”, men det ger mig också möjlighet att snabbt ta mig upp och rätta till det jag gjorde fel, genom att ställa till rätta, be om ursäkt eller gottgöra på bästa möjliga sätt. Tricket för att lyckas är att våga se vad som faktiskt är min del. Vi har en del i alla våra relationer, men det är inte alltid vi vågar/vill se att vi har varit en del av dramat.

Min yoga lärare brukar säga ”Det finns ett ideal och det finns en verklighet”, vi strävar inte efter perfektion, men att göra det bästa vi kan.

Vi har alla programmeringar med oss ifrån vår uppväxt, vissa har hälsosamma och friska programmeringar, andra har en del ”virus” i sina system, vilket gör att man överreagerar på händelser eller det någon säger till oss, denna överreaktion är ofta ihopkopplad med tidiga överlevnadsstrategier som innehåller skam och/eller skuld. Detta gör att det finns ingen quick-fix i reparationsarbetet. Det behöver tas i steg och i den takt som vi förmår, tiden jobbar för oss, det viktiga är att vara igång och fortsätta att bli medveten, det är först då det finns en möjlighet till förändring. Medvetenheten skapar plattformen för förändring.

När de gamla felprogrammeringarna styr oss blir våra handlingar ofta begränsade och tagna utifrån rädsla.

Idag finns det ganska mycket forskning på vad som händer i kroppen (kemiskt) när vi tänker och känner negativa tankar och känslor, det är så psykosomatiska sjukdomar uppstår. Det finns även forskning på vad som händer i kroppen när vi ändrar dessa ”felprogrammeringar” och vi skapar nya sanningar om oss själva. Dr Joe Dispenza skriver i sin bok ”Breaking the habit of being yourself” att vi har förmåga att ändra vår gener genom att ändra hur vi tänker och känner om oss själva. Helt fascinerande och jag är villig att skriva under på att jag själv har lyckats med att ändra en hel del gamla sanningar, genom att frigöra mig ifrån dem så att de inte längre gäller. På detta sätt höjer vi vår egen energifrekvens och skickar ut andra signaler/vibrationer än tidigare. Ett bra sätt att mäta detta är att se hur jag idag attraherar och attraheras av en annan typ av människor än vad jag gjorde för 5-10 år sedan. Det kanske låter lite hokuspokus men blir helt verkligt när jag kan befästa det med ny forsning som kommer från olika håll. Jag har förstått att vi har en makalös förmåga att läka oss själva om vi verkligen vill och dedikerar oss till det arbetet.

Hjärna/intellektet behöver hjälpa till för att skapa nya programmeringar i kroppen som blir mer gynnsamma.

Så vilken förändring är du villig att göra idag?

Madeleine
madeleine@nyasteget.se