Certifieringskurs i medberoende

Certifieringskurs i medberoende

Certifieringskurs i medberoende

Kurslängd: 3 + 2 dagar

Avgift: 11400 kr (moms tillkommer för företag)

Plats: Stockholm

Kursinnehåll

5 dagars intensivt processorienterat arbete uppdelat på 2 workshops, materialet är speciellt framtaget för dig som önskar en konkret metod för hjälpa/coacha människor som befinner sig i ett medberoende.

Vi går igenom material och bilder som används i arbetet som certifierad medberoendehandledare.

Du får tillgång till ett omfattande studiematerial samt en internetbaserad kognitiv terapi om 10 sessioner som med fördel används i klientarbetet.

Materialet kan användas både enskilt och i grupp.

Kursbeskrivning

Kursen sträcker sig över 5 dagar och har ett fokus på process. Metoden ”Res Dig” är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt kan användas i arbetet med medberoende. Det är viktigt att du själv har genomgått processen för att kunna bottna i att hjälpa andra.

De första 3 dagarna jobbar du med din egen relation till medberoende, mellan träffarna går du igenom ett omfattande material och du förväntas handleda en person igenom metoden ”Res dig”. Den andra träffen ger dig verktyg hur du kan använda studiematerialet i olika situationer.

Certifiering

Som certifierad handledare i metoden ”Res Dig” får du hålla egna kurser i grupp och individuellt enligt formatet ”Res dig! Läk ditt medberoende”

Till din hjälp får du ett komplett studiematerial, lärarhandledning och en e-terapi om 10 djupgående sessioner.

Anmälan sker till madeleine@nyasteget.se

Nästa start: 12-14 oktober 2017 + 26-27/1-2018

Madeleine
madeleine@nyasteget.se