Tankens kraft

Tankens kraft

Våra känslor styr ofta våra impulsiva handlingar, både positivt och negativt. Har vi dålig impulskontroll handlar vi ofta överilat och impulsivt. Lägger vi till hur vi tänker eller inte tänker kan det bli riktigt snurrigt. I KBT talar man om tanke – känsla – handling och vad man får för resultat eller konsekvens av sitt handlande, eller icke handlande.

Vi vet idag också att det som är lättast att påverka är just tanken.

Varje dag tänker vi cirka 70 000 tankar, ungefär 10% är medvetna tankar och 90% av våra tankar är repetitiva (visar en undersökning gjord på Harward University). Så om vi tänker oss att vi har 7000 medvetna tankar och majoriteten av dessa är negativa, 90% av dessa negativa tankar är repetitiva, så förstår vi ganska snart varför vi fastnar i negativa mönster. Om dessa tankar (programmeringar) är djupt rotade ifrån vår uppväxt är de hårt befästa och svåra att ändra. Därför är det så svårt att ändra beteende. Men det går och det börjar med att förstå och identifiera dessa tankar och därefter blir det möjligt att ändra sitt ”tänk”. Tankens kraft är oerhört stark, därför gäller det att tanka på med nya friska tankar. Det kan låta enkelt och vi hör dagligdags om att vi ska ändra vårt ”mindset”, stärka vår självkänsla, använda affirmationer, meditation, mindfullness osv men det blir inga bestående förändringar om vi inte först förstår varför vi tänker som vi tänker.

För att lyckas med en varaktig förändring krävs därför ett djupare arbete, en medvetenhet och förståelse för våra ”felprogrammeringar” som ofta tidigt i vårt liv har blivit sanningar. Dessa felaktiga sanningar tar vi med oss in i vuxenlivet och de styr sedan våra val eller ickeval i livet.

Medvetenheten ger oss nya möjligheter att göra nya, friskare val som är mer rätt för oss utifrån hur det ser ut idag. När vi har rensat och neutraliserat behöver vi inte längre reagera på allt det gamla, utan vi kan fylla på med nya fräscha tankar som ger oss en omstart av vår hårddisk.

Nyckeln är att först tömma ur, städa, göra rent, våga se alla hinder och allt gammalt skräp ligger i vägen och ställer till det för oss.

Jag har själv börjat det nya året med en rensning, både yttre och inre för att manifestera det nya året och tillåta nya tankar, idéer och kreativitet att få flöda in. I år är mitt mål att uppgradera mig själv, både privat och i företaget.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se