Påfyllning Res dig! 1 dag

Nya Steget har ett antal påfyllningsdagar under året. De är tillgängliga efter att du har gått en 3 dagars workshop eller gått något annat program. Påfyllningsdagarna hålls i grupp, heldagar.

Under dessa dagar har du möjlighet att repetera och fördjupa arbetet med dig själv. De är tänkta som en boost och inspiration för att du ska jobba vidare, och också som ett kvitto på det arbete du har gjort med dig själv.

Du kommer att uppmanas att summera ditt arbete innan dessa träffar, för ditt maximala utbyte. Det finns utrymme för att ställa frågor och processa enskilda ”case”. Fördelen med att arbeta i grupp på detta sätt är att du har möjlighet till att spegla dig i de andras upplevelser och historier, vilket ger dig en bredare kompetens och insikt.

1 dag 2 000:-

Hör av dig till info@nyasteget.se eller ring Madeleine Swartz på 0730-636800 så hittar får du information om kommande påfyllningsdagar.

Vilka mekanismer styr ditt liv? När vi blir mer medvetna om vad som styr våra, känslor, tankar, beslut och reaktionsmönster så kan vi ändra kroppens intelligens och hur den ska reagera.