Har du råd att ha anställda som blir sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är idag den enskilt största sjukskrivningsdiagnosen, större än alla cancerformer tillsammans.

Vi skräddarsyr lösningen för ert företag vi kommer ut på arbetsplatsen, arbeta på plats med personalen/medarbetarna med workshops och konkreta lösningar enligt ett utprövat program som NyaSteget har jobbat med i 10 år.

Hur kan de anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa bli en resurs istället för en belastning?

Nya Steget jobbar för att synliggöra och hjälpa personer till ett bättre mående, så att de blir en resurs både för sig själva, den beroende och för samhället. Vi vet idag att alla i det dysfunktionella familjesystemet far illa.

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och ett enkelt och tydligt program/koncept att följa för att jobba med dessa anhöriga. Uppbyggt i sex steg/träffar, komplett material med filmer, övningar och studiematerial.

Madeleine Swartz

Madeleine Swartz som driver Nya Steget, är certifierad alkohol och drogterapeut, energiterapeut, 12-stegsterapeut, certifierad handledare i sorgbearbetning. Madeleine arbetar i Stockholm och på Livered i Västergötland. Flera av kurserna hålls både i Göteborg, Malmö och Stockholm.

En Masterclass i att hantera ditt medberoende.

Denna kurs är för dig som upplever att du överanpassar dig, att ditt liv styrs för mycket av andra, tömmer din energi på att fixa och styra upp åt andra, för dig som längtar efter dig själv och vill utgå ifrån din egen kompass, dvs att bli VD i ditt eget liv.

I kursen ingår förutom de 10 modulerna, boken Res Dig! Läk ditt medberoende, en chatt där du kan ställa frågor.

Om så önskas är det också möjligt att köpa till samtalstimmar i paket om 5 eller 10 timmar, som även kan delas upp i 30 minuters pass.

Köp kursen här.

Pris: 2475 kr

Samtalspaket att köpa till; 5 tim/6500kr ,
10 tim 11000 kr (timmarna går att dela upp i ½ timmar),
moms tillkommer för företag.

Kursens innehåll:

10 moduler som omfattar videos, texter och ett antal övningar i varje modul.

  • Medberoendets djupgående mekanismer och konsekvenser
  • Skam och skuld
  • Känslomässigt beroende
  • Värderingar
  • Processen och vägen ur medberoendets krokar
  • Förlåtelse och försoning
  • Verktyg för att kunna hantera ditt liv utan ett medberoendebeteende

Hur stor del av ditt liv styrs av andras åsikter? Hur stor del av ditt liv är marknadsföring? Vilken del av ditt liv är du?

Steg 1 – En workshop som sträcker sig över 3 dagar och har ett fokus på process. Metoden ”Res Dig” är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt kan användas i arbetet med medberoende. Du jobbar med att kartlägga din egen relation till medberoendeproblematiken.
Med denna metod får du verktyg för att kunna lägga det gamla bakom dig, försonas med dig själv och de omkring dig, för att du kan gå vidare friare och gladare.

Steg 2 – Jagets tillblivelse

Hur du går vidare och lever ett liv utan medberoendets krokar. ”Jagets tillblivelse” är en fördjupningskurs hur du navigerar rätt med din inre kompass.

Du kommer att bli utmanad i att möta dina djupaste rädslor. Det är din resa, därför blir det också du som håller i taktpinnen och den som sätter nivån. Du kan släppa kontrollen och våga se mer och känna ytterligare.

Hur mycket vågar du låta dig utmanas?

Res dig – bok

Boken ”Res Dig! – Läk ditt medberoende” är en bok om medberoende som beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Boken finns nu även på engelska.

Masterclass i att hantera ditt medberoende

Lev ett liv utan medberoendets krokar

Hur stor del av ditt liv styrs av andras åsikter,
känslor och handlingar?

Har du behov av att kontrollera andra eller dig själv?
Säger du Ja när du menar Nej?
Har du svårt att be om hjälp?
Läk ditt medberoende.

Tre dagars Workshops!

3 dagars workshops/utbildningar i metoden ”Res dig! – Läk ditt medberoende” och ”Jagets tillblivelse”

Hur stor del av ditt liv styrs av andras åsikter? Hur stor del av ditt liv är marknadsföring? Vilken del av ditt liv är du?

Steg 1 – En workshop som sträcker sig över 3 dagar och har ett fokus på process. Metoden ”Res Dig” är ett pedagogiskt handlingsprogram som enkelt kan användas i arbetet med medberoende. Du jobbar med att kartlägga din egen relation till medberoendeproblematiken.
Med denna metod får du verktyg för att kunna lägga det gamla bakom dig, försonas med dig själv och de omkring dig, för att du kan gå vidare friare och gladare.

Steg 2 – Jagets tillblivelse

Hur du går vidare och lever ett liv utan medberoendets krokar. ”Jagets tillblivelse” är en fördjupningskurs hur du navigerar rätt med din inre kompass.

Du kommer att bli utmanad i att möta dina djupaste rädslor. Det är din resa, därför blir det också du som håller i taktpinnen och den som sätter nivån. Du kan släppa kontrollen och våga se mer och känna ytterligare.

Hur mycket vågar du låta dig utmanas?