Hantera stress och motverka utbrändhet

Hantera stress och motverka utbrändhet

banner

Idag är stress i vardagen ett stort och ökande problem för många i samhället. Det kommer fler och fler uppgifter på hur stressen påverkar oss negativt. Det är svårt att hinna med och få vardagspusslet att gå ihop. Vi är ständigt uppkopplade och nåbara, vilket gör att våra system ständigt står i beredskapsställning.

 

Lifecap AB och Nya Steget har tillsammans utarbetat en ny unik metod för att arbeta med stresshantering och att motverka utbrändhet. Metoden är lättillgänglig, funktionell och kostnadseffektiv. Den bygger på fyra fysiska möten med en coach/terapeut och sex E-lektioner som klienten gör hemma i lugn och ro. Upplägget blir mer effektivt genom att kursdeltagaren har möjlighet att repetera de kunskapsuppbyggande internetbaserade lektionerna medan Coachen/terapeuten hjälper och stöttar klienten i den individuella processen och går igenom alla uppgifter.

 

Efter det sista avslutande fysiska mötet sker en återkoppling till arbetsgivaren per mail, telefon eller i form av ett fysiskt möte. Processen pågår under en 12-veckorsperiod för att hinna möjliggöra en förändring som är mer bestående.

 

Kursupplägg

Den här kursen utgörs av en kombination internetbaserade lektioner och av fysiska träffar med en coach eller terapeut, som innehar licens att använda det väl beprövade materialet.

 1. Introduktion – fysiskt möte med din coach/terapeut (60 minuter). Nulägesbeskrivning.
 2. E-kurs lektion 1. Kartläggning arbets- samt livssituation.
 3. E-kurs lektion 2. Kommunikation och konflikthanteringsstilar.
 4. Fysiskt möte med din coach/terapeut: Situationsanpassad coaching samt genomgång av uppgifter från E-kursens lektion 1 och 2 (60 minuter).
 5. E-kurs lektion 3. Värderingar och strategier.
 6. E-kurs lektion 4. Underliggande styrparametrar.
 7. Fysiskt möte med din coach/terapeut: Situationsanpassad coaching samt genomgång av uppgifter från E-kursens lektion 3 och 4 (60 minuter).
 8. E-kurs lektion 5. Vinster av befintligt beteende.
 9. E-kurs lektion 6. Handlingsplan för fortsatt arbete. Sammanfattning av E-kursen
 10. Fysiskt möte med din coach/terapeut: Sammanfattning och genomgång av uppgifter från E-kursens lektion 5 och 6 (60 minuter).
 11. Coachen återkopplar till arbets-/uppdragsgivaren.

Pris: 9550 kr+ moms alternativt 3200 kr/månad – gäller t.om 31a oktober 2016

Kontakt: madeleine@nyasteget.se

Mobil: 0730 636800

Madeleine
madeleine@nyasteget.se