Firar 15 år av tillfrisknande ifrån missbruk och medberoende

Firar 15 år av tillfrisknande ifrån missbruk och medberoende

Att leva i tillfrisknande istället för problemet är nyckeln i tillfrisknandeprocessen. Det är lika aktuellt för missbrukaren som för den medberoende. Tillfrisknande handlar om att ändra sina destruktiva sjukdomsmönster till att börja ta ansvar för sina val, sina handlingar, sina känslor och tankar. Det har funnits många stunder av tvivel, misstro och resignation, men energin och lyskraften ifrån andra som har tillfrisknat har genom åren gett mig hopp, tro och en övertygelse om att det är möjligt. Min allra första terapeut sa till mig –”Du kan bli vad du vill, utom USA’s president”. Jag trodde inte på henne, men idag vet jag att vi har enorma resurser, dolda i destruktiva beteenden och handlingar. När handlingarna ändras frigörs resurserna och de kan användas till att skapa det liv som det var tänkt att vi skulle leva.

Vi föds alla som gnistrande diamanter, men på vägens gång täcks vår gnistrande diamant av motgångar, tillrättavisningar och svårigheter på livets väg, vi utvecklar istället överlevnadsstrategier, för att helt enkelt överleva. De senaste 15 åren har jag ihärdigt arbetat för att täcka av alla lager som har lagt sig över min gnistrande diamant och vågar idag vara mig själv. Jag vågar vara stolt över den jag är och min historia. I dagarna kommer min bok ”Res dig! – Läk ditt medberoende” ut. En metodbok för de som vuxit upp med missbruk eller lever med en missbrukare. Idag älskar jag livet och är oerhört tacksam för min historia, utan den hade jag inte varit här idag. Tack alla ni som har varit min hjälp och stöd på vägen.

Madeleine

Madeleine
madeleine@nyasteget.se