Ny start för medberoendegrupp

Ny start för medberoendegrupp

Ny start för medberoendegrupp (tisdag 25/8 2015)

Under hösten kommer Nya Steget fortsätta att ha grupper för anhöriga med ett medberoende. Lever du med eller har du vuxit upp med missbruk så är denna grupp för dig.

Tisdagar kl 17.30 – 20.00.

Det finns stora fördelar med att gå i grupp, där ges tillfälle att höra andra som har liknande erfarenhet, det finns en förståelse och man slipper känna att det bara är jag som tänker, känner och handlar irrationellt och överreagerar på andra människor eller känner in alla i sin omgivning. Du behöver inte gå runt och må dåligt, det finns en lösning.

Varje tisdag är fristående, så det går bra att komma en gång eller alla gånger. Upplägget består av 10 teman som kommer att pågå löpande.

Teman vi tar upp är:

  • Vem är medberoende?
  • Kontrollbehov, kontrollförlust
  • Skam och skuld
  • Medberoendets triangel
  • Sjukdomsvinster, bekräftelse
  • Den dysfunktionella familjen, familjeroller
  • Att vara ett offer
  • Att sätta gränser
  • Värderingar
  • Gottgörelse och förlåtelse

Varje tillfälle består av en föreläsning, en övning och vi tar upp aktuella problem som är gemensamt i gruppen, fika ingår. Pris 400 kr /gång.

Anmälan sker via mail på madeleine@nyasteget.se

Plats: Östermalmsgatan 84.

 

Madeleine
madeleine@nyasteget.se