Res dig! Läk ditt medberoende.

Res dig! Läk ditt medberoende.

Nu har vi börjat processen med att göra layout på boken Res dig! Det är otroligt spännande och inspirerande, arbetet som har pågått i över tre år börjar nu äntligen kännas verkligt på riktigt. Jag har inspirerats av så många människor jag har mött på vägen, deras historier, deras tillfrisknande och nya friare liv.

Boken Res dig! är en metodbok och är indelad i 3 delar, Att bli medvetenhet, Förändringsarbetet och Läkningen. Den är tänkt att ge dig kunskap, insikt och verktyg för att ta dig ur ditt medberoende.

För att inspirera läsaren att våga och orka göra arbetet med sig själv har jag tagit hjälp av några personer som berättar om sina upplevelser av att arbeta med sig själva, de har var och en sin personliga vinkling och problemställning. Gemensamt för dem är att de alla har vuxit upp med missbruk i familjen.

Även mina 2 döttrar medverkar i boken på olika sätt för att visa att det är möjligt att förändra sin bild av sig själv och att läka och försonas i sina relationer, till föräldrar, syskon eller sina barn. Jag känner en stor tacksamhet över de personer som jag har med mig i detta projekt som jag har lagt ner hela min själ i.

Min önskan är att boken ska väcka och inspirera så många som möjligt att våga resa sig och göra en förändring, det är aldrig försent.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se