Att få vara mig själv

Att få vara mig själv

De allra flesta medberoende personer som jag träffar uttrycker en önskan om att få vara sig själva. Varför har vi så svårt att vara oss själva, att våga ta plats, att våga visa det som är jag, att stå upp för mina behov?

Det finns flera svar på denna tillsynes enkla fråga, för frågan i sig är enkel men under ytan ligger en komplicerad väv av strukturer som vi har med oss sedan barnsben.

Mallen som vi växte upp med som vi försöker att passa in i, mallen som samhället ”tvingar” in oss i. Alla ideal som vi ska leva upp till. Vi påverkas alla av bilden vi förväntas leva upp till, eller som vi tror att vi måste leva upp till, och det enda jag längtar efter är att få vara mig själv.

Det är svårt att vara sig själv när jag inte vet vem jag är och de allra flesta som har vuxit upp med missbruk eller någon form av dysfunktionella mönster har tidigt stängt av sina egna känslor och behov för att helt enkelt överleva.

Våra överlevnadsstrategier utvecklas tidigt och om vi reflekterar över att 75 % av våra värderingar sätts innan vi är 7 år så kan vi börja förstå att det som vi tror är våra värderingar egentligen kanske inte alls är våra utan kommer ifrån vår ursprungsfamilj. Finns det missbruk eller andra dysfunktionella mönster i familjen så försvårar det ytterligare förutsättningarna.

Under de år som jag har jobbat med missbruk och medberoende har jag tydligt sett hur överlevnadsstrategierna tidigt har format tydliga roller som inte är lika vanligt eller tydligt hos en ”normal” familj. När vi ska ta oss ur ett medberoende är det väsentligt att titta på djupet av våra strukturer och mönster som har präglat oss. Det gäller att lägga sitt pussel så jag kan förstå vad som har format mig och varför jag är den jag är, först därefter blir det möjligt att göra en bestående förändring, man har då en större möjlighet att välja att vara kvar i det gamla eller göra de förändringar som man vill och kanske längtar efter.

Tittar vi i vår familj så kommer vi att få väldigt många svar, studera hur familjemedlemmarna beter sig, kommunicerar eller icke kommunicerar, vilka värderingar har jag med mig? Håller jag verkligen med om vad som sägs?

Gör som småbarnen, stoppa in i munnen och känn, smaka, om det inte känns bra eller är gott, spotta ut och prova nästa sak. Detta gäller allt ifrån åsikter, smaker, tanker, känslor och hur vi hanterar vår vardag. Bredda din syn och ditt tankesätt. Sätt prestigen åt sidan och våga testa nytt, det går att ändra uppfattning, man dör inte. Ingenting är skrivet i sten, jag behöver inte lova något för resten av livet. Du har rätt att ändra dig. Börja nu med att utforska dina tankar, känslor och värderingar för att utforska vem du egentligen är, innan du har hunnit långt kommer du att bli överraskad över vad som kommer upp. Det finns en enorm inre värld på din insida som är otroligt kraftfull och sprakande.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se