Kursstart måndag 2/3 för medberoendegrupp 10 ggr

Kursstart måndag 2/3 för medberoendegrupp 10 ggr

Hjälper du andra mer än du orkar? Är du ”den duktiga flickan eller pojken”? Vad är medberoende och vilka mekanismer styr ett medberoende?

En utbildning som ger dig kunskap och konkreta verktyg om medberoende och dess konsekvenser. Syftet är att ur ett holistiskt perspektiv belysa medberoendets djupgående mönster. Hur du för egen del eller i din profession kan hjälpa människor att identifiera de känslomässiga behov som gjort att medberoendet blivit en överlevnadsstrategi. De flesta som växer upp i någon form av dysfunktionell familj har ett medberoende. En dysfunktionell familj betyder att barnet har saknat en trygg anknytning, detta sker i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, avsaknad av känslor, brist på kommunikation eller på annat sätt frånvarande föräldrar.

Kännetecken på att du behöver släppa taget/kontrollen och bli fri från ditt medberoende:

• Du anpassar ditt beteende och din personlighet efter någon annan

• Du känner överdrivet ansvar för andras beteende och känslor

• Du är omedveten om vad du vill eller känner

• Du känner dig säkrast när du ger

• Du attraheras av människor med behov

• Du känner dig tom och uttråkad om du inte har någon att hjälpa

• Du har svårt med gränssättning

• Har behov av att kontrollera dig själv eller andra

Utbildningen är processinriktad. Teori varvas med övningar och du får läxa mellan träffarna för att processen ska fortsätta under dygnets alla timmar. Utbildningen tar upp medberoendets djupgående mönster och hur det påverkar våra liv, roller i familjen, värderingar, sex och medberoende, skam och skuld, våra strategier och offerroller.

10 gånger grupp á 3 timmar per gång

Start 2/3 kl 17.30, övriga datum är 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, uppehåll, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se