De anhöriga lider svårt och missbruksproblematiken kostar samhället enorma skattepengar i onödan.

De anhöriga lider svårt och missbruksproblematiken kostar samhället enorma skattepengar i onödan.

”När mamma blev nykter läktes en del av mig, men jag var långt ifrån hel. Hon flyttade ifrån mig när jag var 9 år gammal. Då trodde jag att hela min värld skulle gå under. Jag ville inte leva utan henne trots att hon var sjuk. Tre år senare när jag flyttade till mamma började jag förstå att jag var tvungen att gå samma väg som hon gjort för att hitta tillbaka till vad som var jag. Eftersom jag hade känt hennes känslor hela mitt liv hade jag ingen aning om vem jag var. Jag visste inte vad som var mina egna känslor och vad som var alla andras. Jag gjorde vad som helst för att passa in och för att få människor att älska mig…”. Madeleine Swartz dotter Michaelas ord ur boken ”RES DIG! Läk ditt medberoende”.


Mina barn växte upp med två föräldrar som drack för mycket, jag utvecklade själv alkoholism efter ett långvarigt förhållande i medberoende. Det finns många barn som känner som Michaela, som är medberoende till sina föräldrar.

 

De bortglömda anhöriga

Vi vet att det idag finns 330 000 personer i Sverige som har ett alkoholberoende. Kring varje person som har ett alkoholberoende finns minst 4-6 personer som är påverkade, vi räknar snabbt fram att det rör sig om 1 320 000 – 1 980 000 personer.

Lägger vi till droger, tabletter, matmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk och psykisk ohälsa är antalet avsevärt större. Det finns idag hyggligt mycket hjälp att få för den som missbrukar, men väldigt lite för de anhöriga. Framförallt är okunskapen väldigt stor, inte minst inom vården. Många av dessa anhöriga är barn och barnen som växer upp med missbruk och därmed dysfunktionella mönster tar med sig djupa sår och störda beteendemönster in i vuxenlivet. Det blir svårt för dessa ”vuxna barn” att utveckla friska relationer om de inte får hjälp.

Barn påverkas även av föräldrar som har en hög alkoholkonsumtion, men som för den skull inte har utvecklat ett missbruk. Barnen känner att föräldrarna inte är närvarande och att de blir förändrade, det upplevs som att det finns ett filter mellan den vuxne och barnet.

 

Alkoholisten bär de synliga symptomen, men alla i familjen är ofta lika sjuka.

Att dricka för mycket eller att ha utvecklat ett alkoholproblem syns i många fall inte förrän det har gått alldeles för långt. Att leva med någon som dricker eller tar droger är som att leva med en schizofren person.

Barnen som växer upp i denna typ av familj får ofta väldigt dåliga förutsättningar för att utveckla friska relationer, de vet helt enkelt inte hur de ska bete sig.

Upplevelsen kan jämföras med att gå in i Lustiga Huset på Gröna Lund, där finns ett antal speglar och i varje spegel upplever vi oss själva på ett nytt sätt. I en spegel är jag tjock, i nästa smal och i den tredje är jag suddig. Föräldrar ska under uppväxten vara barnens spegel, bekräfta barnet i sina känslor och upplevelser för att skapa trygghet och tillit. En alkoholpåverkad eller psykisk sjuk förälder skapar en stor osäkerhet hos barnet och blir som speglarna i lustiga huset.

 

Barn som växer upp med missbruk eller psykisk ohälsa utvecklar tidigt överlevnadsstrategier för att ta sig fram. Om barnen inte får hjälp kommer de att ta med sig sina roller och strategier in i vuxenlivet, på arbetsplatsen och i alla sina relationer, vilket gör att de sällan utvecklar sunda relationer. Utan hjälp tar barnen med sig sina obearbetade och undertryckta känslor till vuxenlivet och kallas därför ”vuxna barn”.

 

I mitt arbete på Nya Steget träffar jag många av dessa vuxna barn, i alla åldrar från 17 – 70 år. Det finns många gemensamma drag. Några är; överdrivet kontrollbehov, överprestation, ett överdrivet behov av att få bekräftelse av andra och vara tillags, oro, stress, ångest, depression, psykosomatiska sjukdomar, att känna in alla andras behov och vara omvärldsstyrd.

 

Alkoholism och beroende är en familjesjukdom, därför är det viktigt att så många som möjligt i familjen får hjälp.

Boken Res dig! – läk ditt medberoende fokuserar på hur viktigt det är att alla får hjälp och att alla i familjen arbetar med sin tillfrisknandeprocess.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se