Bok om medberoende

Bok om medberoende

Det är så inspirerande att det pratas så mycket medberoende dessa dagar. Det ger

mig kraft att göra klart boken, ”Res Dig”, som handlar om just medberoende och

hur medberoende och missbruk/beroende hör ihop. För att kunna förstå sitt eget

medberoende är det viktigt att förstå de destruktiva krafterna hos missbruket. Har

man vuxit upp i en familj med missbruk har man med sig dessa destruktiva mönster

vare sig man vill eller inte.

 

En ung kvinna som jag har träffat berättade att hon blev chockad över insikten i hur

sjuk hennes medberoende mamma var, detta blev fullt tydligt när pappan gjorde en

behandling för sitt missbruk. Mamman som hade varit den ”fungerande” föräldern

visade lika dysfunktionella och destruktiva mönster som den missbrukande pappan.

Det är detta vi behöver kasta ljus på, att börja förstå att de som är medberoende är

ofta väldigt sjuka i sina programeringar, automatiska tankar, känslor och handlingar.

Barnen som växer upp i en missbruksfamilj eller annan dysfunktionell familj har djupa

mönster med sig in i vuxenlivet, som ger en rad konsekvenser i alla relationer och

inte minst för dem själva.

 

Boken som jag skriver, dels tillsammans med mina vuxna barn, handlar om vad som

händer när man växer upp i en missbruksfamilj, vilken skam och skuld det genererar

och vilka överlevnadsstrategier man utvecklar. Boken, ”Res Dig” tar också upp hur

man kommer till insikt och läker sina sår och hur man kan reparera sina relationer.

Det är tänkt att ge hopp om att det går att lyfta sig ur sin offerroll, bli fri från sin skam

och skuld och att utveckla friska relationer.

 

Nästa gratisföreläsning kommer vi att ha den lörd 4/10 kl 11, därefter tors 9/10 kl 18.00.

Välkommen att anmäla dig till madeleine@nyasteget.se

Madeleine
madeleine@nyasteget.se