Fortsatt frihet från ditt medberoende

Fortsatt frihet från ditt medberoende

Transformationen ifrån rädsla till kärlek

Det finns två grundkänslor, rädsla och kärlek. Börjar vi titta på hur det ser ut i oss själva, omkring oss och runt om i världen, så kan vi konstatera att många drivs av rädsla. Rädsla för att inte duga, för att inte passa in, för att inte vara värd, inte vara tillräckligt bra, intelligent, snygg, rolig, intressant, viktig, eller att någon ska upptäcka att jag är en bluff. Lyfter man blicken och tittar hur det ser ut i världen är det lätt att konstatera att världen inte drivs av kärlek, utan snarare av avund, missunnsamhet, girighet, makt, våld, kontroll, grandiositet, beröm, bekräftelse, ja listan kan göras lång, alla dessa känslor och tillstånd drivs utifrån egot och rädsla. Egot söker makt och kontroll och egots största rädsla är att dö, så egot kommer ständigt att söka jämförelse och separation för att kunna överleva. Så länge vi dömer och låter oss styras utifrån våra rädslor kommer vi att vara begränsade, men hur ska vi kunna leva i kärlek och fred så länge vi har ett krig inom oss. Så det är där vi måste börja, att acceptera och tycka om oss själva, alla delar, inte bara de delar vi tycker är godkända. Det krävs en medvetenhet för att kunna göra en förändring, när rädslan slår till går vi tillbaka in i våra negativa beteenden och fortsätter att låta oss styras av yttre omständigheter. Medvetenheten gör att det går att börja förändra hur vi ser på mig oss själva. Den vi dömer mest är oss själva, när jag dömer mig själv kommer jag även automatiskt att döma andra, och tvärtom. Att gå ifrån att vara styrd utifrån andra, till att leva utifrån sitt eget hjärta och sin egen formel är en process som tar mer eller mindre tid, beroende på hur mycket man behöver förändra och hur lång man har kommit ifrån sitt Jag. Nycklarna är medvetenhet och handling. Genom att bli medveten kan man börja handla annorlunda, genom att fundera på vad som känns rätt för just mig. Man kan ställa sig några enkla frågor, såsom, ”Vad tycker jag om det här”? Hur känns det här för mig just nu”? ”Är det här bra för mig”? Ställer jag mig dessa frågor ett par gånger om dagen kommer jag att upptäcka hur många saker jag gör eller tänker som inte gynnar mig, jag upptäcker hur många gånger per dag som jag säljer ut mig själv. Detta kan låta egoistiskt i mångas öron men den enkla sanningen är den att om jag är nöjd i mitt liv kommer det att spilla över på de människor jag har omkring mig, om jag är i balans och harmoni kommer jag att sprida positiv energi omkring mig och jag kommer att ha ett överflöd att ge till andra.

Tränar jag på detta under en tid så kommer det att ske en förändring, jag kommer att vilja vara i min nya energi och med medvetenheten om detta så fortskrider processen. Det är en process och den behöver få ha sin tid för att man ska kunna vänja sig och adaptera till det nya sättet att känna, tänka och vara på. Succesivt kommer förändringen och när man går ifrån omedvetenhet till medvetenhet växer kontakten med Jaget och våra val utifrån hjärtat blir allt fler. I hjärtat flödar kärleken och ljuset, men det behöver vara tillgängligt. Kan vi göra våra val utifrån hjärtat kommer vi att kunna leva i kärlek istället för i rädsla. Träningen ligger i att inte låta egot ta plats, med alla sina spel och manipulationer, egot vill fortsätta att jämföra, hämnas, hata, förakta och separera, därför behöver vi ständigt gå tillbaka till medvetenheten och gå förbi, bortom egot för att leva i kärlek och ljus. Jag vet av egen erfarenhet att det är möjligt med träning och åter träning. Skjut inte bara bort de negativa tankarna och känslorna, ta in dem, bekräfta dem och släpp dem så de inte fastnar, när vi gör det tillräckligt många gånger kommer de så småningom inte att få fäste längre och då blir det möjligt att leva utifrån hjärtat och inte hjärnan som är full av tidigare programmeringar, vilka vi inte längre har nytta av.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se