Hjärtats väg

Hjärtats väg

Förvandlingen ifrån mitt yttre styre till hjärtats väg går genom medvetenhet. Många som upplever oro, stress, depression, utbrändhet, befinner sig i ett beroende eller medberoende, är styrda av yttre faktorer. Redan som små blir vi stöpta i en form för att passa in, det finns en mall som vi trycks in i. Hur vi ska tänka, hur våra värderingar ska se ut, hur vi ska uppföra oss, vad vi ska göra, vad som är bra och dåligt för oss. Det är inget fel med att vi får ramar, vi behöver det innan vi lär oss hur man tänker och gör själv, det som vi däremot missar att skicka med våra barn är att de behöver själva upptäcka och utforska vad de tänker, känner och tycker och ta konsekvenserna av det. Om inte barnen tränas i den konsten, köper de automatiskt föräldrarnas ramar, som kanske inte helt passar barnet när det växer upp, då vi alla är enskilda individer och behöver hitta vår egen väg. Vi behöver utveckla vår egen formel för hur vi vill tänka och känna så att den passar just oss och tillåta oss att få ut vår maximala kraft och förmåga, det är så vi växer som individer. För att kunna göra det behöver vi lyssna till oss själva, till våra behov, våra tankar, våra drömmar och börja agera därefter. Det är så vår självkänsla och självrespekt växer.

Om vi tillåter oss att begränsa oss själva, genom att inte våga säga ifrån, inte lyssna till våra behov kommer vi att köra över oss själva och därmed förminska oss, vilket i slutändan resulterar i dåligt mående. Ofta tillåter vi detta för att vi är så rädda för ett utanförskap, för att inte bli omtyckta, inte bli bekräftade eller få vara med.

Nyckeln till förändringen och utvecklingen är medvetenhet, när jag blir medveten kan jag också välja att göra på ett nytt sätt. Det finns inga genvägar utan det är ett noggrant arbete som behöver utföras för att förändringen ska bli möjlig, men när jag väl har satt bollen i rullning går den inte att bromsa, kraften att hitta sin egen sanning, sin egen formel blir så stark och har vi väl fått smak på friheten i det nya sättet att vara finns det ingen väg tillbaka. 

Madeleine
madeleine@nyasteget.se