Duktiga flickor

Duktiga flickor

Många ”duktiga flickor” har vuxit upp i dyssfunktionella hem, där det har funnits missbruk eller annan dysfunktion. 

Socialstyrelsen går ut och säger att det är ”bara” hälften av barnen i missbruksfamiljer som uppvisar negativa konsekvenser. 

Jag och många av mina kollegor träffar den andra hälften. Det vill säga, alla duktiga tjejer och kvinnor som utvecklar ett medbereonde, som är alla arbetsgivares dröm. 

De är högpresterande, känner ansvar för allt och alla, säger aldrig nej och sätter alltid sig själva i sista hand. Lever för att tillfredställa andra. Ställer alltid upp, kan sällan säga nej. Är omedvetna om sina egna känslor och behov. Anpassar sig till den de lever med eller arbetar för. Vi kallar detta medbereonde.

Det finns naturligtvis olika grader i hur medberoende man är, men gemensamt är att existensberättigandet styrs av beröm och bekräftelse.

Dessa kvinnor uppvisar för eller senare olika symptom i form av depression, ångest, panikångest, psykosymatiska sjukdommar. Alla obearbetade känslor som dessa kvinnor har lagt locket på och som har tryckts ner i kroppen, befästs i kroppen som en rad olika sjukdommar som kan vara allt från värk, magont, eksem till cancer. 

Nu har man äntligen med forskningens hjälp kunnat påvisa dessa konsekvenser. Man har med forskning kunnat visa hur känslomässiga trauman bildar kemiska processer i kroppen som sedan transporteras genom blodet ut till våra celler. Varje cell är som en liten dator, informationen lagras i cellminnet. Succesivt blir det fullt i hårddisken och systemet går i baklås. På detta sätt uppstår våra psykosymatiska sjukdommar.

Så, dags att vi vaknar upp och blir mer medvetna om dessa proceser, pratar om dem och bearbetar alla känslor vi har lagt locket på.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se