Beroendet & medberoendets symptom + vansinniga dans

Beroendet & medberoendets symptom + vansinniga dans

Det finns en massa symptom på ett beroende och ett medberoende, några är

  • Alkohol
  • Droger
  • Mat
  • Socker
  • Spel
  • Shopping
  • Sex och relationer
  • Arbete
  • Träning
  • Adrenalinkickar

När någon eller några av dessa symptom börjar ge oss negativa konsekvenser börjar vi närma oss ett riskbruk för att utveckla ett beroende eller medberoende. Om vi ignorerar vår negativa utveckling och fortsätter att ”använda”  trots ökade konsekvenser, så kommer vi förr eller senare att utveckla ett beroende eller medberoende. Symptomen är det vi ser, för mycket av alkoholen, maten (bulimi eller anorexi), sockret, sex och relationer, arbete, träning, shopping. Problemet är betydligt mer djupgående än det synliga, därför räcker det aldrig med en ”quick-fix”, det behövs en genomgripande förändring i beteendet, i hur man tänker, känner och i hur man agerar.

Det går inte att fortsätta att bete sig på samma sätt och förvänta sig ett annorlunda resultat. Beroendet och medberoendet är sprunget från samma familj, därför hittar de varandra, de känner igen varandra och börjar sin vansinniga dans. Det är svårt, i det närmaste omöjligt att tillfriskna om man stannar kvar i en relation med en ”aktiv” beroende eller medberoende. Det krävs att båda parter gör en förändring och är aktiva i sitt förändringsarbete. Finns det barn i denna konstellation är det viktigt att de också är delaktiga i förändringsarbetet.

Vad vi ofta missar är att den medberoende är precis lika sjuk som den beroende, vilket är ganska logiskt då de har samma grundproblematik. De är känslomässigt handikappade, har svårt att sätta gränser för vad som är rätt och fel, vad som är jag eller någon annan,. Man ”äger” inte sig själv och är inte självförsörjande på ett känslomässigt plan. Den medberoende litar inte till sin egen förmåga att känna eller tro på sig själv, därför är hon/han beroende av att bli bekräftad av någon annan.

Den medberoende kan gå hur långt som helst för att bli bekräftad och ger ofta upp stora delar av sig själv för att få tillhöra i ett sammanhang. Allt detta förnekas naturligtvis, det tillhör mönstret, det finns en rad olika försvar och förklaringar för varför den medberoende gör som hon/han gör, så länge man lever i förnekelse, försvar och förklaringar lever man kvar i problem och därmed i skammen och skulden. Därför behöver man hjälp utifrån för att bli medveten om dessa mönster för att sedan kunna välja att göra på ett annat sätt.

Madeleine
madeleine@nyasteget.se