Medberoende

Medberoende

Vad är medberoende? Medberoende är när jag

  • anpassar mitt beteende och min personlighet efter någon annan,
  • känner överdrivet ansvar för andras beteende och känslor,
  • är omedveten om vad jag vill eller känner
  • känner mig säkrast när jag ger
  • attraheras av människor med behov
  • känner mig tom och uttråkad om jag inte har någon att hjälpa
  • reagerar ofta, handlar/agerar sällan

Medberoende har vi med oss ifrån barnsben, det handlar om dysfunktionella mönster som vi lär oss i ursprungsfamiljen. Våra mönster och beteenden tar vi sedan med oss in i vuxenlivet. Har vi t ex vuxit upp i ett hem med missbruk, våld, fysisk eller psykisk misshandel är risken stor att vi själva utvecklar dessa beteenden eller går in i ett medbereoende till en person som har dessa mönster. Vi attraheras av det vi känner igen. 

Madeleine
madeleine@nyasteget.se