Utbildning till kommuner och institutioner

Utbildning till kommuner och institutioner inom ämnet medberoende/anhörigproblematik

 • Utbildning för all personal inom Vuxenenheten avseende medberoende/anhörigstöd.
 • Utbildningen gäller ämnet medberoende till professionella.
 • Utbildning gällande beskrivning av medberoende, mekanismer som styr medberoendet, skapa förståelse för medberoendet.
 • Förstå systemet och vad som händer i en familj där det finns missbruk/beroende.
 • Sjukdomsbegreppet ”beroende” kopplat till medberoendet.

Ett upplägg kan se ut enligt följande:

Dag 1, heldag

Föreläsning om nedanstående ämnen, inslag av korta workshops kring några ämnen som vi gemensamt kommer överens om.

 • Medberoende och kopplingen till beroende/psykisk ohälsa
 • Familjesystemet som utgör grunden för ett medberoende
 • Vad händer i en familj med missbruk/beroende/psykisk ohälsa
 • Hur medberoendets mekanismer fungerar
 • Skulden och skammen och vad den gör med familjens medlemmar
 • Medberoende är ett känslomässigt beroende
 • Hur kan vi bemöta och hjälpa anhöriga till missbrukare/beroende och psykiskt sjukdom

Dag 2, halvdag:

 1. Vi jobbar med case/exempel tagna ur verksamheten, både internt och externt, det vi kommer överens om gemensamt
 2. Genomgång av manual som kan användas som verktyg i mötet med anhöriga.

Innan uppföljningsdag:

 • Avsätt 6 tillfällen x ca 1 timme för att arbeta med film och frågor med samtliga deltagare, med fördel i små grupper om 4. Det kan vara gynnsamt att blanda personal från olika avdelningar. Utse en ansvarig projektledare.

Uppföljningsdag, halvdag:

 1. Återkoppling till det vi gick igenom dag 1 och 2
 2. Frågor och svar, förslagsvis frågor som har uppstått under ert arbete med de 6 filmerna och diskussionsfrågor

Varje arbetsplats har unika situationer och därmed kan vi anpassa upplägget efter behov.

 

Välkommen att kontakta Madeleine Swartz här.

Madeleine Swartz

Nya Steget

info@nyasteget.se

+46 730 63 68 00