Boken ”Res Dig! – Läk ditt medberoende”

”Res dig” är en bok om medberoende som på djupet beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen.

Medberoende är på sätt och vis ett större problem än missbruk då det drabbar så många fler. Runt varje missbrukare finns det oftast 4-6 personer som är drabbade, med det är nästan alltid bara missbrukaren som får hjälp. De flesta som växer upp med missbruk eller dysfunktionella mönster i familjen får traumaliknande problem som behöver hanteras. Personer med obearbetad medberoendeproblematik dyker ofta upp i vården när skadorna manifesterar sig fysiskt.

”Res dig” är en bok om medberoende som på djupet beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Boken ger dig verktyg för hur du kan lägga ditt pussel, förstå dig själv och ditt medberoende och därmed komma ur det.

Boken ”Res dig” visar vägen för hur du kan läka ditt medberoende genom medvetenhet, handling och utveckling. ”Res dig” visar vägen till försoning och förlåtelse och hur det är möjligt att gå vidare trots djupa sår och trasiga relationer.

Pris: 270 kr, varav 10 kr går till stiftelsen Trygga Barnen.
Leveranstid: Skickas inom 2-3 dagar

Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm
+4673-063 68 00