Tankens kraft

Våra känslor styr ofta våra impulsiva handlingar, både positivt och negativt. Har vi dålig impulskontroll handlar vi ofta överilat och impulsivt. Lägger vi till hur vi tänker eller inte tänker kan det bli riktigt snurrigt. I KBT talar man om...

Read more
Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm
+4673-063 68 00