Sinnesrobönen

När jag inte vet vad jag ska göra, när jag inte kan förändra eller påverka något jag så himla gärna vill tänker jag på Sinnesrobönen. När någon säger bön så refererar jag alltid till något kristet och tråkigt, något bakåtsträvande och påtvingat...

Read more
Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm
+4673-063 68 00